ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 16/11

จาก ... ถึง ...

ลงชื่อ VIP

ผู้เข้าร่วม: ผู้เล่นทั้งหมดของ YugiH5

เวลา: หลังจากการปรับปรุงวันที่ 16/11/2018 -> นิรันดร์

เพื่อเข้าอินเตอร์เฟซหลักของอีเว้นท์:

อินเตอร์เฟซหลักของอีเว้นท์:

กฎการ:

- แต่ละวันเมื่อคุณเติมแพ็คเจมพี้นฐานใดๆ จะได้นับลงชื่อ 1 ครั้ง

- ผู้เล่นต้องกดรับรางวัลเพื่อลงชื่อ ถ้าไม่รับรางวัล ผ่านวันคุณจะไม่ได้นับลงชื่อ

- เมื่อระดับเติมสะสมพอวัน คุณจะสามารถได้รับรางวัลเมื่อพอจำนวนวันลงชื่อที่สอดคล้อง ไม่ต้องลงชื่ออย่างต่อเนื่อง

- ถ้าผ่านวัน สามารถเติมใดๆ จะได้นับป็นเติมชดเชยวันก่อน สามารถได้รับรางวัลชดเชย

แพ็คเติมเจมพื้นฐาน: