อีเว้นท์

 • ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 11/01/2019

  ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 11/01/2019

  ฟังก์ชั่นที่ได้อัพเดท: แพ็คพระธาตุโบราณ: การ์ดสุดแรงปรากฏ ตัวละครอิชิสึปรากฏอย่างเป็นทางการในแข่งขันเลือกเสรี แพ็คเสริมให...

 • ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 14/12

  ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 14/12

  ฟังก์ชั่นที่ได้อัพเดท: แพ็คพระธาตุโบราณ: การ์ดสุดแรงปรากฏ ตัวละครอิชิสึปรากฏอย่างเป็นทางการในแข่งขันเลือกเสรี แพ็คเสริมให...

 • ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 30/11

  ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 30/11

  ฟังก์ชั่นที่ได้อัพเดท: แพ็คพระธาตุโบราณ: การ์ดสุดแรงปรากฏ ตัวละครอิชิสึปรากฏอย่างเป็นทางการในแข่งขันเลือกเสรี แพ็คเสริมให...

 • ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 23/11

  ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 23/11

  ฟังก์ชั่นที่ได้อัพเดท: แพ็คพระธาตุโบราณ: การ์ดสุดแรงปรากฏ ตัวละครอิชิสึปรากฏอย่างเป็นทางการในแข่งขันเลือกเสรี แพ็คเสริมให...

 • ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 16/11

  ชุดอีเว้นท์ที่อัพเดท 16/11

  ฟังก์ชั่นที่ได้อัพเดท: แพ็คพระธาตุโบราณ: การ์ดสุดแรงปรากฏ ตัวละครอิชิสึปรากฏอย่างเป็นทางการในแข่งขันเลือกเสรี แพ็คเสริมให...