ประกาศอัพเดทใหม่ในเวอร์ชันวันที่ 11/01/201...

ประกาศอัพเดทใหม่ในเวอร์ชันวันที่ 11/01/2019

วันพรุ่ง เวลา 10:00 น. เราจะปรับปรุง อัพเดทเวอร์ชันใหม่ เนื่อหาของการปรับปรุ่ง

ประกาศอัพเดทใหม่ในเวอร์ชันวันที่ 11/01/2019:

วันพรุ่ง เวลา 10:00 น. เราจะปรับปรุง อัพเดทเวอร์ชันใหม่ เนื่อหาของการปรับปรุ่ง

+ อัพเดทแพ็คการ์ดแรร์ 4

+ ฟังก์ชันท้ารบ Boss

+ ร้านพัฒนาบาคุระ

+ ตารางเวลาแพ็คเติ-

ในฟังก์ชันนี้ คุณชอบฟังก์ชันไหนคะ?